divendres, 15 de juny de 2012

The one about having a blog (or being a blogger)

[ENG] Who thinks that writing a blog is being original, better forget it. For months now, day and night I’ve been looking here and there and it is clear that everybody can start a blog.
Obviously!
So for someone to come forward, things get complicated.
Today I want to do a summary of what I think is a cool blog and I don’t include mine because there’s something I don’t quite like but I do think I write it as a way of entertainment that so I enjoy myself, although I would prefer to have one of those wonderful blogs or at least that I find interesting around.
1.What happens when you open a blog? Well the first problem is to choose the right name, not one ridiculous ore horrible (because there many... and are of immediate closure on my part). In my case, I keep wondering about mine…
2. Ooooook, we have a name. We begin with the issue ... how we want our blog to look like. Using blogger or whatever gives you thousands of options, colors and sizes. In my case I think the blog is striking is that clean, white, clear and without too many frills. And again, gentlemen, there are pages to die from a heart attack ... color, movement, puppets... horribilis profundis.
3. Already spent 4 hours.... now what? ah yes! Possible side-fill, top, bottom with: count, page make, form, links ... millions of things again, monopolize our attention. I think I will soon do a good cleaning and who wants to read it will be because is minimally interested (although being an entertainment).
4.¿See? 4'5hours and I didn’t remember about the logo part... disaster waiting to happen. I think mine could improve loads!
5. Having lost an entire day (more or less) we’ll have to think about the posts ... everyone chooses what they want to talk about. I think the best is ​​not to mix topics. Also, do not repeat yourself in every post cause there are plenty of things to talk about (which happens to me lately due to lack of time).
6. If you want to be read you must be constant so that they don’t forget you (remember everybody has a blog now).
7. Avoiding the language barrier is important; so many people opt for the version in their language and the English version. One thing that makes me mad is reading a paragraph in one language and see repeated below in English before returning to the first one... maybe it’s better to start with one and in the end start the other (I begin in English so basically if someone gets lost here and not doesn’t understand Catalan is easier they don’t abandon the microsecond they begin).
8. And if there is something that is basic are the photos. Before uploading a photo out of focus, dark and horrible, do not make will. No one likes this kind of pictures. Of course, not everyone can have a good eye for pictures or is a photographer, true ... we’ll need to practice and follow some advice like the one found here. You can also use my latest discovery, super easy to use and the pictures are pretty enough.
9.Oh, and if you have faithful friends, please, please ask them to leave comments... so,you know, if you got here, can you leave a comment to know what aspects could I improve here? I promise to be brave...
10. And above all, don’t write eternal posts like this one….THANKS!

 [CAT] Qui cregui que això d'escriure un blog és d'allò més original, que se n'oblidi. De fa ja mesos, dies i temps que em tiro hores mirant aquí i allà i està clar que tot quisqui pot agafar i obrir un blog. Només faltaria.
O sigui que per a què algú arribi a seguir-te la cosa es complica.
Avui el que vull fer és un mini resum del que penso jo que és un blog xulo i aquí jo no hi poso el meu perquè té alguna cosa que no m'acaba de fer el pes però també penso que ho faig com a divertimento de manera que "benu" jo m'ho passo bé, tot i que m'agradaria que fos un d'aquells blogs meravellosos o si més no interessants que trobo "porai".
 1. Què passa quan vols obrir un blog i aspirar a ser blogger, paraula horripilant on les hi hagi. Doncs mireu, la primera traba és quin cony de nom li posaràs que no sigui un despropòsit (perquè senyors n'hi han i molts...i són motiu de tancament immediat per part meva). En el meu cas, encara segueixo dubtant, tot i que em fa gràcia pensar en que les coses de "iaies" ja no les fem tant "iaies" així que, listos!.
 2. Moooolt bé, ja tenim nom. Comencem amb el tema...ara toca mirar com volem que sigui aquest diari virtual. Obres blogger o el que sigui i tens mil opcions de tamanys mides i colors. En el meu cas crec que el blog que crida l'atenció és aquell net, usease, blanc, clar i sense massa floritures. I de nou, senyors, hi ha pàgines per morir-te de l'atac...colors, moviment, ninotets...horribilis profundis.
 3. Ja portem 4 hores per ni començar....ara què? ah sí! omplir possibles laterals, parts superiors, inferiors amb: recomptes, pàgina fan, buscador, links...milions de coses que de nou, acaparen la nostra atenció. Jo crec que faré en breu una bona neteja i qui em vulgui llegir que sigui perquè li interessa mínimament (tot i el meu divertimento).
 4. ¿Veieu?, 4'5hores i ni me'n recordava del logo...motiu de tancament i desastre anunciat. Jo tinc un xurro cartell amb lletres horribles...
 5. Un cop perdut un dia sencer (o si fa o no fa) tocarà pensar en els temes a tractar...cadascú escull del que vol parlar al blog (viatges, diari personal, manualitats...). Penso que el bo i millor és no barrejar la troca i si cal obrim diferents blogs. Una bona manera de fidelitzar i que no se t'aburreixin esperant el tema que t'interessa. També, no repetir-se (cosa que em passa a mi últimament per falta de temps) és un gran punt...no parlarem a cada post de la mateixa tècnica quan se suposa que hi ha milers de coses de què parlar.
 6. Si volem ser llegits (i això ho he pogut comprobar) cal ser constant per a què no s'oblidin que existeixen (penseu que tot quisqui té blog actualment).
 7. Evitar la barrera d'idioma és important, així que molta gent opta per la versió en la seva llengua i la versió en anglès. Una cosa que em fa parar a mi boja és llegir un paràgraf en un idioma i veure'l a sota repetit en anglès per tornar després a la llengua inicial...potser millor començar per un (jo ho faig en anglès bàsicament perquè si algú s'hi perd i no enten el català és més fàcil que no abandoni al microsegon).
 8. I si hi ha una cosa que és bàsica són les fotos. Abans de penjar un xurro foto tipus desenfocat, fosc i horrible, no ho fagis. Veure fotos així no li agrada a ningú. Però clar, no tothom pot comptar amb bon ull per fotografiar o amb qui et fagi les fotos, cert...ens tocarà anar a practicar i sinó seguir algún consell com el que he trobat aquí. Sinó podeu recórrer al meu últim descobriment, super fàcil d'utilitzar i queden les fotos prou xules.
 9. Ah, i si tens amics fidels, per favor, per favor, demaneu-los que us deixin comentaris així com qui no vol la cosa...així que ja sabeu, si heu arribat fins aquí, em podeu deixar un comentari per conèixer quins aspectes podria millorar? Prometo ser valenta....
 10. I sobretot que no sigui etern com aquest rotllo que us acabo de plantar...

5 comentaris:

 1. Agreed con todo :-)
  De fet, gracies a tu vaig descobrir Picmonkey i m'ha facilitat la vida molt!!
  Del teu blog jo només canviaria la capcelera ;-)

  ResponElimina
 2. Necessito un canvi de capçalera ja!! però això vol dir que necessito un logo o algo...quin pressing!

  ResponElimina
 3. Toma! molt bé, tots els motius pels que no l'obro i el principal: MANDRA AGUDA! jajajajajja, a mi les guirnaldes em molen, potser en podem fer unes handmade divines totalis i fer-los fotos xules ;)

  ResponElimina
 4. Osti, sí, els comentaris... Desde que vaig començar el blog (fa una mica menys d'un mes) molts amics em venen dient que el segueixen pero... Deixar un comentari, no? Va, no és tant difícil! ;)

  ResponElimina
 5. ja veus! gràcies al teu comentari, us he descobert i he extret un post molt xulo vostre! Gràcies

  ResponElimina

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google Analytics